The Muppet Show Theme Tune                          
(instrumental version)

Da da dadum de da da
Dee dee doo dum de dum
Dum dum dum dumby dooby
Daady dum de dum de dum!

Da da dadum de da da
Dee dee doo dum de dum
Dum dum dum dumby dooby
Daady dum de dum de dum!

Wuuurrrp - ha ha ha ha ha!

Title page